Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ

I.        INFORMACJE OGÓLNE:

1. Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub przedsiębiorca

2. Sprzedający : BROSET G.C. ul. Wojska Polskiego 8, 42-100 Kłobuck, NIP: 573-23-97-583

pozostałe dane na stronie internetowej www.brosetpianki.pl

3. Firma kurierska – firma zewnętrzna, za pomocą której dostarczamy towar do klienta. W momencie składania zamówienia, można wybrać najbardziej korzystną opcję wysyłki

II.     POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Wszystkie podane w sklepie ceny są cenami brutto /zawierają podatek VAT/

2. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny w sklepie internetowym, dostępnym na stronie www.brosetmaterace.pl 

3. Cena produktu oraz koszty wysyłki określone przy składaniu zamówienia, są  wiążące dla strony kupującej i sprzedającej.

Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia i weryfikacji przez sklep złożonego zamówienia /telefonicznie lub e-mailem/

4. Koszty związane z wysyłką oraz ewentualnym zwrotem , ponosi kupujący

5. Sposób zapłaty:

a.. przedpłata na konto bankowe 39 1240 1213 1111 0000 2398 8712

b. za pobraniem

c. gotówką przy odbiorze osobistym

6. Na każdy sprzedany towar wystawiamy fakturę VAT lub paragon

III.    ZAMAWIANIE I RELIZACJA ZAMÓWIEŃ:

1. Zapoznanie z ofertą, obliczenie ilości produktu /zawsze można pytać telefonicznie lub mailowo/

2. Po umieszczeniu potrzebnych produktów w koszyku, prosimy o wypełnieniu „Formularza zamówienia” z określeniem orientacyjnej wagi towaru i sposobu płatności.

Jeśli waga przesyłki będzie źle określona przez klienta, skorygujemy to w potwierdzeniu przyjęcia do realizacji. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Przy płatności „za pobraniem” prześlemy informację o wysyłce towaru. W przypadku przedpłaty czekamy na potwierdzenie wpływu zapłaty na nasze konto. Towar wysyłany jest niezwłocznie po zrealizowaniu powyższych warunków. O ewentualnych opóźnieniach informujemy klientów.

IV. REKLAMACJE I GWARANCJA ZWROTU

1. Ewentualne reklamacje dotyczące błędów w wysyłce, braków, wad technicznych lub uszkodzenia przesyłki mogą być składane w terminie jednego tygodnia od daty jej otrzymania

2. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

3. Należy zwrócić uwagę czy otrzymana przesyłka nie nosi śladów uszkodzeń powstałych podczas transportu, a najlepiej odpakować przesyłkę w obecności kuriera i ewentualnie spisać protokół reklamacyjny. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia paczki, mogą państwo odmówić jej przyjęcia

4. Składając zamówienie w naszym sklepie zlecają Państwo usługę wyprodukowania materaca według wybranej przez siebie specyfikacji. W związku z powyższym prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny jest ograniczone:

Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

1. Składając zamówienie, klient zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane, ani wykorzystywane w innym celu.

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sklepem a kupującymi będą rozstrzygane w  drodze negocjacji. Jeśli negocjacje nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu, będzie to rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.